Ülke ticaret odaları, küresel ekonomi için sizce ne ifade ediyor? Bu kapsamda Hollanda & Türkiye Ticaret Odası, ne zamandır ve hangi kapsamda faaliyetlerini sürdürüyor?

Günümüzün ülkesel ticaret odalarını sadece yerli ve mahalli ticaret organizasyonları olarak görmüyorum.  Aksine uluslararası ticaret ve küresel ekonomiye katkılar sunan vizyon ve misyona sahip sivil organizasyonlar olarak değerlendiriyorum. Bu manada benim görüş ve düşüncelerimi destekleyen ticaret odalarının kendi insiyatifleriyle ülkelerarası ticareti kolaylaştıracak ticari mevzuat değişikliği gibi güven artırıcı pek çok işbirliği geliştirdikleri hepimizin bildiği gerçekliktir. Bu konuda sayılamayacak kadar çoklukta örnekler var. Ülkelerarası ticareti kolaylaştırıcı önlemlerden tutun, ürün ve hizmetlerin tanıtımına yönelik fuar organizasyonlarına varıncaya kadar pek çok işbirlikleri artarak devam ettirilmekte.

Hollanda & Türkiye Ticaret Odası faaliyetlerini kurulduğu 2013 yılından beri sürdüren bir kuruluştur. Önceliklerimiz Hollanda ve Türkiye, iki ülke arasında ticaret hacminin büyümesine katkılar sağlamak. Bu amaçla iki ülke arasında ticaret hukukunun iyileştirilmesi ve daha güçlü ticari ilişkilerin kurulması anlamında ticari iletişimin kolaylaştırılması, işverenlere vize kolaylığı sağlanması gibi alanlarda çalışmalarımız oldu. Her iki ülkenin ekonomisini yöneten merciler nezdinde yabancı sermaye ve yatırımcılara kolaylıklar sağlayacak bürokratik maufiyetler uygulanması şeklinde tekliflerimiz oldu.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaretin güncel durumu için neler söyleyebilirsiniz? İki ülke arasında gerçekleşen ticaret sizce potansiyelini ne ölçüde karşılıyor?

Hollanda ve Türkiye arasında ticareti güncellediğimizde; son bir kaç yılldır var olan diplomatik sürtüşmenin, özellikle 11 Mart 2017 krizi olarak bilinen restleşmenin, diplomatik ilişkilerin karşılıklı kesilmesinden sonra korku ve güvensizliğe dayalı bir şok yaşandı. Sorunun ne zaman ve nasıl çözümleneceğine dair endişe ve tereddütler ticari ilişkilerde hissedilir bir durağanlığa sebep olmakla birlikte şok süresi uzun sürmedi ve diplomatik krizlere rağmen son bir yıl içerisinde Türkiyeye gelen yabancı yatırımlar içerisinde Hollanda hatırı sayılır bir yatırımla biririnci sırayı işgal etti.

Bizler Hollanda & Türkiye Ticaret Odası olarak basın ve kamuoyu önünde krizin çözümü için siyasi tansiyonun düşürülmesi telkinlerimizin yanında, arzu etmediğimiz sisyasi ve diplomatik yaptırımların kesinlikle ekonomik ve ticari yaptırımlara dönüştürülmemesi konusunda kamuoyu oluşturmaya çaba sarfettik. Basın ve medya yoluyla bulunduğmuz tüm platforumlarda siyaset ve diplomasinin ticari ilişkiler üzerinde tahakküm kurmaması gerektiği şeklinde ki düşüncelerimizi beyan ettmekte ısrar ettik.

İki ülke arasında gerçekleşen ticaret sizce potansiyelini ne ölçüde karşılıyor? sualinize gelince: bulunduğumuz kriz ortamı ve mevcut potansiyeli de göz önünde bulundurarak, her iki ülke açısından ticaret hacmini yeterli ölçekte bulmadığımı ifade edebilirim. Daha çok işbirliği ve daha çok yatırım imkanlarının fırsata çevrilerek, ticaret hacminin büyütülmesi gerektiğine inanıyorum.

Hollanda & Türkiye Ticaret Odası, Hollanda pazarına açılmak isteyen Türkiyeli üreticilere ne tür hizmetler sunuyor? Bu hizmetlerin içerikleri ve ölçütlerinden söz edebilir misiniz?

Türkiyeden Hollandaya gelen firmalara hizmetlerimiz: şirket kurulumu, şirket evlikleri, lokal partner ve tedarikçi bulma, pazar araştırması ve sektörel bilgilendirme, satış, pazarlama ve destek hizmetleri, hukuksal hizmetler ve ticari alacakların takibi, sanal ofis ve fiziki ofis destek paketi, iş seyahetleri ve fuar destek paketleri olarak çeşitlendirebiliriz. Ancak tüm bunların yanında yeni ve önemli bir gelişme olarak ekleyeceğim, TC. Ekonomi Bakanlığının Yurt dışında TİM AŞ organizasyonu bünyesinde açtığı Türk Ticaret Merkezlerinin Hollanda şubesini ticaret odamızla birlikte açma teklifini iletmiş olup, birlikte talep oluşturma konusunda iyi niyet teatisinde bulunmuş olduk. Konuyla ilgili Türkiye genelinde Ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, işadamı dernekleri, oda ve borsa birlikleri, sektörel temsilicilikler ve TOB gibi kurum ve kuruluşlara talep duyurularımızı ilettik.

Rotterdam Türk Ticaret  Merkezi  (İnternational Trade Center) isimlendirdiğimiz ticaret merkezi Hollanda’nın Rotterdam şehrinde uluslararası ticaret merkezlerinin yeraldığı, Rotterdam Havalimanı yakınında ticaret merkezi plazalarda yer alacaktır.

Ticaret Merkezi’nin başlıca amaçlarını aşağıda ki gibi sıraladık:

1-Türkiyede ihracata yönelik faaliyet gösteren firma ve KOBİLERİN (Küçük ve Orta Ölçekli İşletme) lerin kıta  Avrupa’sı ile  ticaret hacmini  geliştirmek  üzere her türlü pazarlama, PR, ticari, bürokratik,  hukuki  ve  finansal  danışmanlık  ve müşavirlik  hizmeti  sunmak.

2-Türk firmalarının Hollandalı firmalar ile ticari ilişkilerini geliştirmeleri için danışmanlık hizmeti vermek, köprü görevi üstlenmek. ( Business Matching Servisi)

3-Fiziki ve sanal ofis, resepsiyon, telefon ve posta yönlendirme hizmetleri, toplantı odaları, kokteyl salonları, yabancı dil bilen marka temsilcileri gibi katma değerli hizmetler sunarak firmaların “Avrupa Ofisi” olarak faaliyet göstermek. Türk firmalarının Hollanda sınırları içinde şirket veya temsilcilik kurarak vergi avantajlarından yararlanmalarını, rekabet güçlerini arttırmalarını sağlamak.

4-Türkiye kökenli ihracaatçı firmaların  Avrupa’nın kalbinde prestijli bir ticaret ofisi çatısı altında; PROFESYONEL, PROAKTİF, VİZYONER bir temsil imkanı sağlamak, firmaları yasal vergi ve dış ticaret avantajlarından yararlandırarak rekabet kabiliyetlerini artırmak ve  Avrupa ile ticaret  hacmini  yükseltmektir.

Hollanda & Türkiye Ticaret Odası’ndan hizmet almak için ne yapılmalı?

Hollanda & Türkiye Ticaret Odasından hizmet almak için iletişim bilgilerimiz üzerinden bizlere ulaşarak hizmet almanız mümkündür. Talebiniz genel bilgileri içeriyorsa ve arşivimizde, bilgi datamızda var ise, herhangi bir ücret ödemeden hizmet alabilirsiniz. Ancak şahsa veya firmaya özel, pazar araştırması gibi talepler olursa, tabi ki masrafları talibinden tahsil edilerek hizmet almakta mümkündir.

Hollanda & Türkiye Ticaret Odası’nın özellikle odaklandığı sektörler var mı? Ya da Hollanda pazarında Türkiyeli üreticiler hangi sektörlerde daha rekabetçi olabilir? 

Hollanda & Türkiye Ticaret Odasının özelllikle odaklandığı sektörler yoktur, fakat bazı sektörlerde hukuk, finans, sigorta, vb. gibi hizmet sektöründe biraz daha fazla sektörel tecrübeye sahiptir. Hollanda pazarında Türkiyeli üreticiler hangi sektörlerde daha rekabetçi olabilir? sorunuza gelince: hammadesi Türkiyede olan sanayi, tarım, inşaat malzemeleri ve maliyeti düşük olan ürünler hem rekabet şansına sahip olur, hem de Re-Export ülkesi olan Hollanda üzerinde Avrupa ve Dünya pazarlarına ulaştırma imkanına sahip olur.

Hollanda ile ticaret yapmak zor mudur? Türk makine üreticileri, Hollanda’ya yapacakları ihracat öncesinde Hollanda & Türkiye Ticaret Odası ile nasıl bir iş birliği geliştirebilir? Hollanda’ya ürün/hizmet satmak için üreticilerin dikkat etmesi gereken temel başlıklar neler olmalı?

Hollanda ile ticaret yapmak zor mudur? Hollanda kurallar ve kanunlar ülkesidir, o münasebetle ticari kurallara uyduğunuz ve şeffaf olduğunuz müddetçe Hollandayla ticaret yapmak kolay ve keyiflidir.

Türk makine üreticileri, Hollanda’ya yapacakları ihracat öncesinde Hollanda & Türkiye Ticaret Odası ile nasıl bir iş birliği geliştirebilir? Çok yönlü işbirliğine gidilebilir. Kendilerine özel pazar analizleri yaptırmanın yanında, Hollanda ve Türkiye arasında yapılan ticari ilişkilerde yaşanan bir takım olumsuzlukları yaşamamak anlamında, şirketler arası ilişkilerde ticari güveni artırmaya dayalı işbirliği yapabilirler. Taahhüt altınan kalitenin kontrolü, ürün teslimatı ve ödemelerin zamanında yapılmasını sağlayan güvenceler gibi işbirliği imkanlarından faydalanabilirler.

Hollanda’ya ürün/hizmet satmak için üreticilerin dikkat etmesi gereken temel başlıklar neler olmalı? Dürüst ve şefaf olunmalı. Taahhüt ettiği kalite ve teslimatı zamanında gerçekleştirmeli. Ürettiği ürününün pazar payını artırmak için yeniliklere açık olarak teknolojiye uyum sürekliğini sağlayacak ARGE çalışmalarına kaynak ayırmalı şeklinde tavsiyelerle söyleşimizi tamamlamak isterken, şahsıma ve Hollanda & Türkiye Ticaret Odasına gösterdiğiniz alakaya teşekkür ederim.

Yazının Tümünü okumak için Tıklayınız >>