HTTO Başkanı Ethem EMRE

Günümüz dünyasında, endüstriyel, teknolojik, finansal alanlarda olan gelişmeler ve bunlara koşut uluslararası ticaret ve işbirliğini teşvik edici yasal düzenlemelerde kaydedilen ilerlemeler göz önüne alındığında , “globalizasyon” bir kilit kavram haline gelmiştir.

  • Sürdürülebilir “kurumsal başarı” ve “rekabet avantajı” sağlamak,
  • “Maliyet minimizasyonu”, “Maksimum verimlilik” , “Teknoloji transferi” , “Yurtdışı pazarlara açılma” , “Stratejik iş ortağı temini” gibi hayati öneme haiz unsurları gerçekleştirebilmek için, “Uluslararası işbirlikleri” büyük önem kazanmıştır.

Hollanda ise Osmanlı Devleti döneminden başlayarak Türkiye Cumhuriyeti döneminde de süregelen 400 yılı aşan ticari ilişkiler göz önüne alındığında, tarihsel süreç boyunca Türkiye’nin en önemli ticaret ortakları arasında yer almıştır. 2017 yılı verilerine göre Hollanda Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 9. sırada , en çok ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında da 15. sıradadır. Özetle toplam dış ticaret hacmine göre en fazla dış ticaret yaptığımız ilk on beş ülke içindedir. Bunun yanı sıra Türkiye’ye yapılan doğrudan dış ticaret yatırımlarında Hollanda ilk sırada geldiği gibi, yurtdışına, bilhassa Avrupa’ya açılmak isteyen Türk yatırımcılarının, Avrupa’da ilk tercih ettiği ülkelerden birisi de Hollanda olmaktadır.

Ancak yine de ortada her iki ülkenin de istifade edip uygulamaya dönüştürebileceği ve maalesef daha henüz tam anlamıyla aktive edilememiş oldukça büyük bir potansiyel mevcuttur. Örneğin 2017 yılı sonu itibarıyle Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’ye Doğrudan Yabancı sermaye girişinde 24 milyar dolar ve % 16.1’lik pay ile Hollandalı kurumlar birinci sırada yer almaktadırlar. Ancak diğer bir açıdan da bakacak olursak Hollanda’nın yurtdışına yapmış olduğu doğrudan yabancı yatırımlarda Türkiye’nin almış olduğu pay sadece % 2 civarındadır. Özetle her konuda daha ortada harekete geçirilebilecek çok büyük bir potansiyel bulunmaktadır.

İşte Hollanda Türkiye Ticaret Odası (HTTO) , bilhassa iki ülke de faaliyette bulunan özel ve kamu kuruluşları arasındaki ticari işbirliklerini geliştirmek amacıyla , gerek bünyesinde yer alan uzman ekibi, gerekse teknoloji, uluslararası finans ve uluslararası hukuk gibi alanlarında uzmanlaşmış işbirliği yapmakta olduğu “çözüm ortakları” aracılığıyla , sizlerin olası kurumsal kısıtlarınızı da (teknolojik, finansal vb.) göz önünde bulundurarak, kurumsal hedef ve stratejilerinize en uygun “uluslararası işbirliği çözümlerini” modüler bazda geliştirir, hedeflediğiniz pazarlara girmenizi ve iş ortakları temininizi optimal olarak sağlar. Hedefleriniz doğrultusunda emin adımlar atmanız için karşınıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenizin sizler için yararlı olacağını düşünüyor ve Hollanda-Türkiye Ticaret Odası olarak karşınıza çıkan her zorlukta destekçi ve çözüm ortağınız olduğumuzu unutmayarak, şimdiden kuracağınız ticari ilişkilerinizde ve atacağınız işbirliği adımlarında başarılar diliyorum.

Saygılarımla,

Ethem EMRE

Kurucu Başkan