Hollanda Türkiye Ticaret Derneği, Holland Door ve Tarım Kredi Holding’den Türk Ürünleri Hakkında Değerlendirmeler

Hollanda – Türkiye Ticaret Derneği, Hollanda’nın önde gelen sektör kuruluşlarından biri olan Holland Door ile iş birliği yaparak, tarım ve gıda sektörleri başta olmak üzere, Türkiye-Hollanda ikili ticaret ve yatırım ilişkilerine katkı sunacak alanlarda çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin köklü sanayi ve iş birliği organizasyonlarından biri olan Tarım Kredi Kooperatifleri’nin iştiraklerini yöneten Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Temel Tayyar Yeşil liderliğindeki heyeti, Rotterdam’da bulunan merkezimizde ağırladık. Bu ziyaret, işbirliğimizin önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Bu buluşmada, Hollanda – Türkiye Ticaret Derneği, Holland Door ve Tarım Kredi Holding, tarım ve gıda sektörlerindeki büyüme potansiyelini değerlendirerek, karşılıklı fırsatları ele almıştır. Türk ürünlerinin Hollanda pazarına açılımı, sektörel iş birlikleri ve markalaşma stratejileri gibi konular üzerinde yoğunlaşılmıştır.

Hollanda –  Türkiye Ticaret Derneği, Türkiye ve Hollanda arasındaki ticaretin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmayı ve karşılıklı fayda sağlamayı hedeflerken, Holland Door ve Tarım Kredi Holding ile güçlü bir ortaklık geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu işbirliği, her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Gelecekteki çalışmalarımızda, Hollanda –  Türkiye Ticaret Derneği, Holland Door ve Tarım Kredi Holding işbirliğini daha da derinleştirerek, Türkiye ve Hollanda arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu ortaklık, inovasyon ve iş birliği ruhuyla dolu bir geleceğe doğru ilerlememizi sağlayacaktır.