Dr.Ermukan Sengezer

KOBILERDE TEKNOLOJİ YAKLAŞIMI Yeterli talep var ise malın nasıl ne kadar yatırımla ve hangi makinelerle üretileceğinin ve maliyetlerinin araştırılmasının zamanı gelmiş demektir.

Bu aşama teknoloji seçimini de kapsayacak şekilde Teknik Analiz olarak adlandırılır.
Teknik analiz projenin teknik olarak yapılabilirliğini ve gerçekleşme koşulları ile sonuçlarını belirlemeyi hedefler.
Projenin gerçekleşmesi için alternatif teknolojiler varsa bunların değerlendirilmesi ve uygun olan teknolojinin seçilerek gerekli sabit sermaye miktarının tahmin edilmesi yanında yatırım ve
üretim maliyetlerinin hesaplanması da teknik analiz kapsamındadır.

Projelerde doğru teknoloji seçildiğinden emin olunmalıdır. Bu konuda teknolojinin Dünyadaki gelişim hızı iyi bir fikir verir. Yeni bir teknolojiye geçilecek ise bu teknolojinin iyice gelişmiş ve
olgunlaşmış olup olmadığı göz önüne alınmalıdır. Bir teknolojinin zayıf taraflarını öğrenmenin en kolay yolu diğer teknolojiyi üreten ve kullanan üreticilerin ve satıcıların fikirlerini almaktır.

Teknoloji seçiminde ülkemizde genelde yapılan iş o işi halen yapmakta olan fabrikaları gezmek ve edinilen gözlem ve duyumlara dayanarak aynı işi kopya etmektir. Bunu anlatmak için
bizde “Girişimcinin aklı gözündedir” şeklinde bir deyiş vardır.

Eğer gözlediğimiz işi yapan kişi bu konuda doğru bir yol seçmiş ise bu yol mahzurlu değildir. Ancak hata yapmış ise aynı hata kopyalanmış olur. Riski azaltmak için aynı konuda birçok işletmeyi gezmek denenebilir. Oysa pek çok girişimci işletme ve atölyelerini gezdirmek istemez.

Diğer bir yöntem makine satıcı ve üreticileri ile konuşarak onlardan teklif almaktır. Hiç kimse kendi ürününün aksayan taraflarını söylemeyeceği için, atasözünün deyişi ile ” Kimse ayranım ekşi demeyeceğinden” bu konuda da yanıltılma riski vardır. Yapılacak iş rakip makine üreticileri ile görüşerek her sistemin aksayan taraflarını diğerinden öğrenmeye çalışmaktır.

Bunun dışında sınaî yatırımlarda uzmanlaşmış yatırım ve finansman kuruluşlarının desteği alınmaya çalışılabilir ve/veya benzer işletmelerde çalışmış kişilerin deneyimlerinden
yararlanılabilir. Bu tür ilişkilerin de yine konusunda uzman kişiler refakatinde yürütülmesinde yarar vardır. Çünkü bilgileri elde etmek sorunları çözmek için yeterli değildir. Elde edilen bilgiler
arasından hangi bilginin değerli olduğunun anlaşılması ve kullanılacak olanların belirlenmesi de uzmanlık gerektirir.

Teknoloji seçimi o teknolojinin kullanımı için gerekli makine özellikleri ve kapasitelerini de ortaya koyar. Hedeflenen kapasiteye göre makineler dar boğaz oluşmayacak şekilde seçilir
ve böylece makine donanım listesi belirlenmiş olur.

Makinelerin seçiminde fiyatlar kadar hatta ondan daha önemli olan konu Makinelerin Performansı’dır. Çünkü “Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür” Performansı düşük makineler farklı derecede kapasite, kalite, fire ve maliyet sorunları yaratırlar.