istanbul

 

İstanbul Ticaret Odası ekonomik, mali ve sosyal çalışmaların kılavuzu olan her türlü mevzuatın izlenmesi, vergi, yabancı sermaye, yatırım-teşvik, finansal konularla ilgili mevzuatın güncel olarak izlenmesi ve üyelerin bilgisine sunulması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini güncel olarak izlenmesi mevzuat uygulama süreçleri, etkileri ve standartları konusunda üyelerin bilgilendirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.