Dernek, iki ülkede bulunan iş ortaklıklarıyla yatırımcılara tüm ihtiyaçlarını karşılama noktasında katkı sağlamaktadır. İş ortakları vergi, hukuk, tedarikçi, üretici, distribütör ticari organizasyon alanlarında profesyonel hizmet sunan kuruluş ve şirketlerden oluşmaktadır. Hollanda’da ticaret yapmak isteyen yatırımcılar öncelikle derneğin uzmanlarıyla belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yol haritası oluşturmaktadır. Belirlenen yol haritası doğrultusunda yatırımcılar iş ortaklarına yönlendirilmektedir. Dernek, temel ihtiyaçların giderilmesinde taraflar arası gerekli rehberlik desteğini vermeye devam eder.

İş Ortaklığı veri Tabanı Oluşturulması

İş ortağı kriterleri çerçevesinde hazırlanan rapor:

  • Spesifik hedef kitle analizi
  • Ürün ve firma tanıtımı/konumlandırılması
  • Potansiyel ortaklardan oluşan detayli rapor
  • Doğrulanmış ortaklık raporları
  • Potansiyel ortaklarla bağlantı kurulması
  • Tarafların iletişiminin sağlanması, iş birliği toplantıları planlanması ve organize edilmesi
  • Uzman değerlendirme raporu