Hollanda – Türkiye Ticaret Odası (HTTO), iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye’de bir dizi eğitim programlarına başlıyor.


İlki 15 Ekim Pazartesi günü İstanbul Teknopark’ta verilecek olan Denizcilik Sektörü Eğitim ve Seminer programı, 6 Kasım Pazar günü İzmirTicaret Odası’nda devam edecek.


HTTO Başkanı Ethem Emre, 2013 yılında kurulan HTTO’nun amacını, “Her iki ülkede faaliyette bulunan ticari nitelikli /amaçlı,  gerek kamu ve gerekse özel kuruluşlara, her iki ülke ile ilgili endüstriyel, teknolojik, ticari ve hukuksal konularda destek vermek ve böylece belirlemiş oldukları hedeflere ulaşmalarına katkıda bulunarak, Türk ve Hollanda iş dünyasına hizmet etmek” diye tanımladı.


Farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdüren ticari kamu veözel kuruluşların çalışmalarında, sektörel bilgi ışığında daha sağlam ve güçlü adımlar atmalarında, geniş iletişim ağları vasıtasıyla görüşmelerinde öncülük etmek ve karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek için çaba gösterdiklerini belirten Ethem Emre, süreç içinde uzun vadeli hedeflerinin dallarında uzmankişi ve kuruluşları bünyelerinde toplayarak,  HTTO’yu global anlamda,ulusal kaynaklara dayalı bir marka haline getirmek olduğunu vurguladı.


İlgili eğitim / seminer konularını koordine eden HTTOBaşkanvekili Adnan Büyükbilgin de, ürün ve hizmet üreten farklı kurum ve kuruluşlardaki deneyimlerini değerlendirmek amacıyla 2017 yılında “Green& Black Consulting – International Business Inteligence / CooperationServices” danışmanlık firmasını kurduğunu söyledi.


Kurumun adını da mezunu olduğu Darüşşafaka Lisesi’nin kurumsal reklerinden de esinlenerek “Yeşil ve Siyah” olarak belirlediğini açıklayan Büyükbilgin, kurumun misyonunun, adını açılımında da olduğu gibi, “Uluslarası Ticari ve Ekonomik Bilgi Edinme ve İşbirliği Olanakları Yaratma Hizmetleri” sunan bir kuruluş olduğunu, 2018 yılında HTTO bünyesine katılarak “Başkanvekili” görevini de üstlendiğini belirtti.


Uluslararası işbirliği olanakları yaratabilmenin,”uluslararası ekonomi ve finans, mühendislik ve teknolojik gelişmeler,uluslararası ticaret hukuku” gibi farklı disiplinlerde bilgi ve deneyim sahibi olmayı gerektiren bir konu olduğuna değinen Büyükbilgin, Hollanda ve Türkiye özeline ele alındığında, her iki ülkenin yerel mevzuatına ve uygulamalarına da hakim çözüm ortaklarına da ihtiyaç duyulduğunu ve HTTOağının, tüm bunları sağlayan bir yapı olduğunun altını çizdi.


İstanbul Teknopark’ta verilecek olan eğitim seminerini de bu bağlamda, HTTO bünyesinden Green & Black Consulting ve ESJ Financial Engineering kurumlarından oluşan disiplinler arası bir ekiple organize ettiklerini belirten Büyükbilgin, söz konusu programın HTTO olarak , sektörden gelen talep ve ihtiyaçları da gözönüne alarak şu şekilde oluşturulduğunu söyledi.
Büyükbilgin’in, “HTTO Misyon, Vizyonu ve İlkeleri Hollanda Ekonomisi ve Hollanda Türkiye Ticari İlişkileri Hollanda devletinin önem verdiği ve desteklediği endüstrileri” başlıklı konuşmasıyla başlayacak olan eğitim programında Hollanda’da denizcilik endüstrisi;
– uluslararası işbirliğinin Türkiye açısından önemi,
– uluslararsı işbirliğinin kurumsal hedeflere ulaşma ve sürdürülebilirlik açısından önemi,
– başlıca uluslararası işbirliği çeşitleri ve olanakları,
– yurtdışına açılma ve uluslararası işbirliği oluşturmada dikkat edilmesi gereken konular,
– uluslararası teknoloji transferi ve uluslararası teknoloji transferinde dikkat edilmesi gereken konular,
bağlamında ele alınacak.


Programda, Mali Müşavir Maurice De Clerque, “Hollanda’da Faaliyetlerin Vergilendirilmesi” konusunu, Avukat Gönül Kaya, “YasalKonular”ı, anlatacak. 

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/merkez/httodan-istanbul-ve-izmirde-denizcilik-sektor-40985560