Hollanda’ya yapılan ihracat ilk beş aylık dönemde yüzde 43.8 artış gösterdi

Türkiye ekonomisinin 1980’li yılların başında dışa açılmasından sonra gelişme gösteren Türkiye – Hollanda arasındaki ticari ilişkiler 2017 yılında 3.864,7 milyon dolar ihracat ile en yüksek seviyeye ulaştı. AB ile Türkiye arasında 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması ile birlikte diğer Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi sanayi ürünleri ticaretinde uygulanan gümrük vergileri kaldırılmış ve bu durum iki ülke arasındaki ticaretin her geçen yıl artmasını sağlamıştır.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaret hacmi, hem ihracat hem de ithalattaki artışlarla devamlı bir artış trendi içerisindedir. 2015 yılından bu yana Hollanda-Türkiye arasındaki dış ticarette ülkemiz lehine  dış ticaret fazlası gerçekleşmektedir.

Yılın ilk beş aylık döneminde yüzde 43.8 artışla 2.093,9 milyon dolara çıkmıştır.

Türkiye’nin Hollanda’ya yapmış olduğu ihracat 2017 yılının ilk beş aylık döneminde 1.455,9 milyon dolar olarak gerçekleşirken 2018 yılının aynı döneminde ise bu rakam yüzde 43.8 artışla 2.093,9 milyon dolara çıkmıştır.

Hollanda’dan yapılan ithalat oranları ise 2017 yılının ilk beş aylık döneminde 1.369,8 milyon dolar olurken 2018 yılının aynı döneminde ise yüzde 13,4 artışla 1.553,8 milyon dolara yükselmiştir.

 

Türkiye-Hollanda Dış Ticaret Değerleri

(Kaynak: TÜIK)

 

Son beş yılın ihracat değerleri (Milyon $)

Yıllar                     İhracat                  Değişim %           Genel İhracat Payı

2013                       3.538,0                  9,1                          2,33

2014                       3.458,7                 -2,2                        2,19

2015                       3.154,9                  -8,8                        2,19

2016                       3.589,4                  13,8                        2,52

2017                       3.864,7                  7,7                          2,46

 

Son beş yılın ithalat değerleri (Milyon $)

Yıllar                     İthalat                   Değişim %           Genel İthalat Payı

2013                       3.363,6                  -8,1                        1,34

2014                       3.564,4                  6,0                          1,47

2015                       2.914,4                  -18,2                      1,41

2016                       3.014,8                  3,4                          1,52

2017                       3.747,6                  24,3                        1,60

Ahmed Hüsrev Uç – Vizyonist

www.vizyonist.eu