23.02.2015, TRABZON-TTSO, Hollanda ile Doğu Karadeniz Bölgesi arasında ilişikleri geliştirmek üzere işbirliği protokolü imzalandı. Hollanda Türkiye Ticaret Odası, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında yapılan protokole göre kurumlar arasında geliştirilecek ortak çalışmalar, araştırmalar ve projeler ile Hollanda’nın Doğu Karadeniz ile işbirliğinin artırılması öngörülüyor.

15099 15098 15096

15097
HOLLANDA İLE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN İLİŞYKİLERİNİ GELİŞTİRMEYE ADIM ATILMIŞTIR
Protokol tarafları Hollanda & Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre, ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Ketboğa arasında imzalandı. İmza töreninde yaptığı açıklamada TTSO Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu, işadamlarının eşleştirilmesi ile Hollanda ile Türk iş adamları arasında işbirliğini sağlayarak Doğu Karadeniz Bölgesinin Kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Hacısalihoğlu, “Gerek Trabzon’da gerekse Hollanda’ da iş potansiyellerini ortaya koymak için en kısa zamanda bir ön çalışma gerçekleştireceğiz. Sektör olarak karşılıklı imkânları belirlemeye çalışacağız. Bu doğrultuda iş görüşmelerini somut projelere dönüştürmek için gayret göstereceğiz. Bu bağlamda özellikle bölgemizde yatırım yapılabilecek konuları sektörler bazında protokolün tarafı olan Hollanda Türkiye Ticaret Odasına aktaracağız. Aynı zamanda bölgemizdeki organize sanayi bölgelerinde bulunan arsa imkânlarımızı söz konusudur. Bu imkânlarımızı yatırımların gerçekleşmesi anlamında paylaşacağız. Gerek turizmde gerekse sanayide olmak üzere her türlü sanayi imkânlarını karşılıklı değerlendirilecektir. ”dedi.

Hacısalihoğlu, Protokolün Hollanda ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra üçüncü ülkelere de ortak yatırımlar ve işbirlikleri yapılmasını öngördüklerini ifade etti. Hacısalihoğlu, “ Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinde birçok Türk iş adamlarımız bulunmaktadır. İşbirliğimiz bu anlamda çok geniş bir kitleyi kapsamaktadır. Bölgemizdeki ihracatı ve ihracat yapan firmaları artırma eğilimindeyiz. Bu bölgenin kalkınması için çok önemlidir. Bu bakımdan bu protokolün şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. ”şeklinde konuştu.

HOLLANDA VE TÜRDKİYE ARASINDA KÖPRÜ OLACAĞIZ
Hollanda & Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre’de yaptığı konuşmada protokolün taraflara hayırlı olmasını dilediğini kaydetti. Kendisinin de bir Trabzonlu olduğunu kaydeden Başkan Emre, “ Birlikte çalışacağız. Elbette Hollanda Doğu Karadeniz ve Avrupa ülkeleri arasında güzel bağlantılar kuracağız.” dedi.

PROTOKOL NELERİ AMACLIYOR ?
Hollanda ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesini teminen, kurumlar arasında gerçekleştirilecek ortak çalışmaların, araştırmaların ve projelerin ana çerçevesi olması amacıyla hazırlanmıştır.

İmzalanan protokol ile Ticaret alanında etkin bir işbirliğinin kurulması, desteklenmesi ve geliştirilmesi için taraflar, TTSO ve DOKA üyeleri ile Hollandalı firmalar arasında etkin bir iletişim sağlanması hedefleniyor.

TTSO ve DOKA üyeleri ile Hollandalı firmalar arasında ekonomik ve sanayi alanlarda işbirliklerinin kurulması ve geliştirilmesi, ticaret ve iş ilişkilerinin oluşturulması amacıyla taraflar, Trabzon ve Hollanda’da mevcut olan sektörel pazar ve spesifik iş fırsatlarını içeren ekonomi, ticari ve sanayi alanlarda bilgi alışverişinde bulunacak.

Tarafların, ortak girişimler ve diğer ortak fayda sağlamaya yönelik düzenlemeler aracılığı ile yatırım ve teknoloji transferlerini destekleyecek, özel projeler ve ortaklık kurulması adına birbirlerine destek sağlaması

Karşılıklı ekonomik ilişkileri sağlamlaştırma adına tarafların, İstanbul’da veya Hollanda’da seminer, konferans ve eğitim gibi organizasyonlara destek vermeleri

Tarafların, TTSO ve DOKA üyeleri ile Hollandalı firmaların farklı sektörlerde ikili ekonomik işbirliklerinin artmasına katkı sağlayacak yeni eğitim programları ve araştırmalar geliştirmeleri ve uygulamaya koymaları

Yeni yatırımların desteklenmesi amacıyla taraflar, ihtiyaç duyulan ticari, sınai ve ekonomi alanında mevcut kanun ve yönetmelikler konusunda bilgi alışverişinde bulunmaları

Tarafların, TTSO ve DOKA üyeleri ile Hollandalı firmalar arasındaki işbirliklerinin arttırılması amacıyla karşılıklı heyet ziyaretlerinde bulunmaları

Ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla taraflar, İstanbul’da veya Hollanda’da düzenlenecek fuar ve sergilere iştirak edecekler, ayrıca fuar, sergi ve konferans türü organizasyonlara destek vermeleri ve/veya ortaklaşa organize etmeleri

Tarafların, TTSO ve DOKA üyeleri ile Hollandalı firmalar arasında teknik bilgi ve tecrübe alışverişine yardımcı olmaları ve desteklemeleri

İkili ilişkilerin devamını sağlamak amacıyla tarafların, belirli zamanlarda bir araya gelmeleri ve gelecekte yapılmak üzere yeni plan ve proje fırsatları üzerinde çalışmaları; tarafların aşağıda belirtilen ve benzeri diğer alanlarda işbirliği olanakları üzerinde karşılıklı görüşmeler yürütmeleri:

Hollanda’daki toptancıların çalışma yöntemleri dikkate alınarak aynı sistemin benzeri üzerinde çalışma yapılması

Aile Şirketleri ve diğer marka olmuş Şirketlerin sahipleri, emekli olacağı vakit bu şirketlerin Türk şirketlerince satın alınması veya ortaklığa gidilmesi yönünde çalışmalar yapılması

Hollanda’da bir merkezden ithalat ve ihracat yapılabilmesi için Hollanda’da ve Türkiye’de Ticaret Merkezlerinin oluşturulması

Hollanda ve Türkiye’deki şirketlerin beklentilerini ortaya çıkarmayı hedefleyen ihtiyaç analizi anket çalışmasının yapılması

Türk şirketlerinin ihtiyaç duyduğu Ar-Ge ve teknik desteğin Hollanda’dan sağlanması Oval Sepet Ekonomisinin hayata geçirilmesi için ortak çalışmalar yürütülmesi

(Küçük firmaların bir araya gelerek sepette olduğu gibi iç içe kenetlenerek, güçlerini birleştirip, daha profesyonel olarak aktif hale gelip maliyetlerini de düşürmüş olmaları; dünya pazarınla daha kolay rekabet edebilen bir tür kooperatifleşme türü ) gibi konu başlıklarından oluşuyor.

Hollandalı Kıdemli Uzmanlarının (PUM) Türkiye’ye getirtilip KOBİ’lere yardımcı olmaları konusunda ortak çalışmalar yürütülmesi

Tarafların, iki ülke arasında ticareti ve yatırımı oluşturmak için bir ortam yaratacak sosyal ve politik konularda bilgi alışverişinde bulunmaları

Kaynak=www.ttso.org.tr