2012 yılından itibaren, Türk şirketlerinin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının %70,8’lik bölümü Hollanda’da gerçekleşmiştir. Hollanda’da şirket kurulumu akabininde, işletmelere sunulan ve 80 ülkede geçerli olan vergi avantajının bu yatırımların yapılmasında etkisi büyüktür. Hollanda vergi sisteminin sağladığı bazı avantajlı uygulamalar şunlardır:

  • %25 kurumlar vergisi oranı ile Avrupa’nın en düşük vergi talep eden ülkelerinden biridir.
  • AR-GE personeli için özel teşvik ve vergi avantajları mevcuttur.
  • Avantajlı katılım muafiyeti indirimi uygulanmaktadır.
  • Zararın 9 yıla kadar ileriye dönük devir imkanı vardır.
  • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunmaktadır.
  • OECD transfer fiyatlandırmasında peşin fiyatlandırma anlaşması mevcuttur.
  • Faiz ödemelerinde sıfır stopaj yapılmaktadır.
  • İthalatta KDV öteleme uygulanmaktadır.