Hollanda & Türkiye Ticaret Odası Derneği, Hollanda Krallığı yasalarına tabi, Hollanda ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2013 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

Derneğin amacı, iki ülkede faaliyette bulunan ticari nitelikli kurum ve kuruluşlara; endüstriyel, teknolojik, ticari ve hukuksal konularda destek sağlayarak belirlemiş oldukları hedeflere ulaşmalarında köprü oluşturarak katkı sağlamaktır. Türkiye, Hollanda ve Avrupa’daki iş insanları arasında sağlanması muhtemel çalışma ortaklıklarının oluşmasına aracı olmak ve Türk yatırımcılara, somut destek sağlamak gayesi ile üretim ve hizmet gücünü arttırıcı nitelikte destek vermektir. Dernek, yatırımcıların fırsatların bilinçli değerlendirebilmesi adına ticari çözüm ortağı misyonu üstlenmektedir.

İki ülkede uzman “iş birliği kuruluşları” ve “çözüm ortakları” kanalıyla, Türk ve Hollandalı iş insanlarının, kurumsal hedefleri doğrultusunda işlerini geliştirmeleri ve dış pazarlara açılabilmeleri hususunda rehberlik sağlamaktadır. Her kuruma ve kuruluşa basmakalıp tekdüze çözümler önermekten ziyade, başvuruda bulunan kuruluşlarla mümkün mertebe yüz yüze görüşerek kurumsal hedefleri ve kısıtları göz önüne alarak özgün gereksinimleri modüler çözümler üreterek belirlenmektedir.

Misyon:

“Hollanda ve Türkiye arasındaki uluslararası ticareti canlandırmak”

Hedefler:

  • Hollanda ve Türkiye arasında ticaret yapmayı amaçlayan girişimciler için ağ oluşturmak.
  • Hollanda ve Türkiye arasındaki ticareti hakkında bilgi platformu olarak destek vermek.
  • Hollanda’da yatırım yapmak isteyen veya halihazırda yatırım yapan şirketlere destek sağlamak.
  • Hollanda ve Türkiye arasındaki ticaretle ilgili eğitim ve etkinlikler düzenlemek.

Htto Ekibi

Baskan E. Emre,
Baskan yardimcisi P. Wolters

L. de Mos

Türkiye Kordinatoru

E. Etlik

Avukat