Merkezi Trabzon’da bulunan T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerini kapsayan TR90 Doğu Karadeniz bölgesinde, ekonomik ve sosyal gelişmeyi katılımcı bir yaklaşımla planlamak ve uygulamak üzere 5449 sayılı yasanın 3, 8 ve geçici 2’inci maddelerine dayanılarak 25.07.2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması” hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle kurulmuştur. Türkiye genelinde kurulmuş olan diğer 25 kalkınma ajansı gibi, DOKA da, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyelleri harekete geçirmek suretiyle, ulusal plan ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla hareket etmektedir.

Daha fazla bilgi icin buraya tiklayiniz