Doküman & Belge Servisi
Hollanda ve Türkiye Ticaret Odası geniş olanaklarından faydalanarak, gerekli olan doküman ve belgelerin hazırlanmasına ve aynı zamanda bu gibi belgelerin temin edilmesi için yardımcı olmaktadır. Bunları aşağıda olduğu gibi sıralayabiliriz;

Doküman ve Belge Tasdiği 
Hollanda ve Türkiye resmi makamlarca istenen ve değerli belge olarak nitelendirilen bu dokümanların tasdiği ve gerekli kuruluşlar tarafından kabulü için üyelerimize destek olmaktayız.
Bunlar; Vekâletname, Şirket Ana Sözleşmesi, Özel belgeler ve diğer bazı ticari belgeler, Serbest Dolaşım Belgesi ( ATR-EUR1 ), Menşei Şahadetnamenin tasdik edilmesinde yardımda bulunur.

Belge Yasallaşması 
Bazı belgelerin Hollanda’da ya da Türkiye’de veya başka herhangi bir ülkede kabul edilmesi için, o ülkede onaylanması ve kabul edilmesine yardımcı olunur. Bilgi verir ve kısa zamanda bu belgelerin yasallaşması için tavsiyelerde bulunur.

Serbest Dolaşım Belgesi 
Serbest Dolaşım belgesi ( ATR ), Avrupa Birliği ve Türkiye arasında imzalanan Gümrük Sözleşmesinin kaidelerine göre Türkiye’ye yapılacak olan dış satımlarda tercihli gümrük vergisi uygulaması için verilen bu resmi belgenin hazırlanmasına yardımcı olunur. Diğer ihtiyaç duyulan belgeler Gümrük ve Vergi Dairesi’ne ait olan ve doğru olarak doldurularak, teslim edilecek olan belgelerin ve dokümanların hazırlanması ve tasdiği için yardımcı olunur.

Firma Raporları ve Gerekli Bilgilerin Toplanması
Hollanda ve Türkiye’de kurulu ve ticaret ile iştigal eden genel ve kredi raporlarına ihtiyacınız olduğunda, Ticaret Odamıza sorabilir ve hazırlatabilirsiniz. Özenle hazırlanan ve ciddi kararlar almak zorunda olduğunuzdan dolayı kısa zamanda doğru ve gerçekçi bir raporun sunulmasına yardımcı oluruz.

Yazılı Cevirler ( Tercüme ) İşlemleri
Resmi yazışmalarınızda devlet makamlarına veya kuruluşlara taleplerinizi açıklamak için mektup, aynı zamanda, bu yasal belgelerin Türkçe’den Hollandaca’ya ve Hollandaca’dan, Türkçe’ye çevrilmesi için yazılı ve sözlü çeviri hizmetlerini kısa zamanda size yeminli mütercimler tarafından hazırlanır ve size sunulur.