Hollanda Türkiye Ticaret Odası kurumsal yapılanmasında sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarıyla işbirliği içinde olmak, bu kurum ve kuruluşların bünyesindeki üyelerine ticari hedefleri doğrultusunda destek vermek ana çıkış noktamızdır.

Kurumsal anlamda bilgi ve birikim işbirliği içinde olduğumuz kurumlarla ortak çalışmalar yürütmekte; bu kurumların üyelerine Hollanda’yı hedef alan çalışmalarında katkı sağlamaktayız.