HTTO’dan Afyonkarahisar Sanayi ve Ticaret Odası’na ziyaret

Hollanda-Türkiye Ticaret Odası Genel Koordinatörü Ahmed Hüsrev Uç, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser’i makamında ziyaret etti.

 

Hollanda ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin artması amacıyla kurulan Hollanda-Türkiye Ticaret Odası’nın Genel Koordinatörü Ahmed Hüsrev Uç, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser’i ziyaret etti.

İŞADAMLARINA YENİ YATIRIM FIRSATI

Ziyaret hakkında bilgi veren Ahmed Hüsrev Uç, “Buraya geliş maksadımız ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüsnü Serteser ile tanışmak, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile ilerleyen günlerde işbirlikleri kapsamında Türk işadamlarımızı Afyon’a yöneltmek; Afyon’da işadamlarımıza da yeni yatırım fırsatları sunmaktır. Ülkemiz adına olumlu işler yapmak isteriz. Umarım Afyon için hem de Hollanda-Türkiye Ticaret Odası için güzel günler görürüz” dedi.

İSTİŞAREDE BULUNULDU

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de ziyaret dolayısıyla teşekkür etti. Serteser, “Ahmed Hüsrev Bey, Hollanda-Türkiye Ticaret Odası’nda bir hemşehrimiz olarak görev yapıyor. Afyonlu olması bizim için önemlidir. Bu ziyaretinde neler yapabiliriz, gerek oradaki işadamları, gerek buradaki işadamları ile nasıl bağlantı kurulabilir; bu maksatla aramızdaki ticaret nasıl canlandırabilir, bu konuları konuşacağız” ifadelerini kullandı.

 

ATSO Haber Merkezi

HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ağustos (DHA) – Hollanda Türkiye Ticaret Odası (HTTO) Başkanı Ethem Emre, Türkiye ve Hollanda arasındaki olası işbirliği imkânlarının ekonomik ve ticari fırsatlara dönüştürülmesi için “yoğun çaba sarf edildiğini” söyledi.
Türkiye ve Hollanda ilişkileri, siyasi gerginlik döneminde iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin nasıl etkilendiği ve son dönemde atılan siyasi yumuşama adımlarına paralel olarak ekonomik ve ticari ilişkilerin ne yönde ivme kazanabileceği konularına ilişkin HTTO Başkanı Ethem Emre, DHA’nın sorularını yanıtladı.
Türkiye Hollanda ilişkileri hakkında Emre şu bilgileri verdi:
“Türklerle Hollandalılar arasındaki ticari ilişkiler 400 yıl öncesine dayanmaktadır. Önceleri Hollandalı tüccarlar tarafından satın alınan başlıca ürünler Suriye ve İran’dan ipek, Asya’dan da baharat olmuştur. 17’nci yüzyılda da Türkiye Hollanda’ya Angora yünü ve pamuk ihraç etmeye başlamış, Hollanda da buna karşılık İzmir ve İstanbul’a pamuklu ve yünlü kumaş göndermiştir. 19’uncu yüzyılda tütün, Türkiye’den Hollanda’ya ihraç edilen en önemli tarım ürünü olmuştur.
“Çağdaş Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için 1934’te Türk Hollanda Derneği kurulmuş ve takiben çok uluslu şirketlerden Philips ve Unilever Türkiye’de üretime başlamıştır. 1996 yılında Avrupa Topluluğu ve Türkiye arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması, sanayi ürünlerine uygulanan vergileri kaldırarak, iki ülke arasındaki ticaretin artmasına yardımcı olmuştur.
“Hollanda  tarih boyu her zaman için,  Türkiye’nin en önemli ticaret  ortakları arasında yer almıştır. 2017 yılı verilerine göre  Hollanda Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında dokuzuncu, en çok ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında da 15’inci sıradadır. Yani toplam dış ticaret hacmine göre ise 7.5 milyarı aşan dış ticaret hacmiyle 13’üncü sırada gelmektedir.  Özetle toplam dış ticaret hacmine göre en fazla dış ticaret yaptığımız ilk 15 ülke içindedir. Bunun yanı sıra Türkiye’ye yapılan doğrudan dış ticaret yatırımlarında Hollanda ilk sırada geldiği gibi, yurtdışına,  bilhassa Avrupa’ya açılmak isteyen Türk müteşebbislerinin,  Avrupa’da ilk tercih ettiği ülkelerden birisi de Hollanda’dır.”
Siyasi gerginlik döneminin Hollanda ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ne düzeyde etkilediğine ilişkin sorulan soruya Emre, şu şekilde cevap verdi:
“Biz politik bir kuruluş değil,  ticari ve ekonomik işbirliği kuruluşuyuz. Ancak, herkesin malumu olduğu üzere, doğal olarak politik gelişmeler ekonomik ve ticari ilişkileri de olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Ancak yukarda ilk sorunuzda da bahsettiğim gibi,  her iki ülke arasında tarihsel olarak süregelmekte olan köklü ticari ekonomik ilişkiler, görüldüğü üzere söz konusu gerilimi de 16 ay gibi kısa bir sürede aşılmasını sağlamıştır.”
Hollanda ile Türkiye arasındaki söz konusu ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için konusunda HTTO’nun ne tür katkılarda bulunmayı hedeflediğine ilişkin Emre, şöyle konuştu:
“İşin aslına bakarsanız, şu ana kadarki sorularınızı yanıtlarken, Hollanda ve Türkiye arasında ne denli önemli bir ticaret bağı olduğunu vurgulamaya çalıştım. Ancak yine de ortada her iki ülkenin de istifade edip uygulamaya dönüştürebileceği ve maalesef daha henüz tam anlamıyla aktive edilememiş oldukça büyük bir potansiyel mevcuttur. Çok somut rakamlara dayalı bir örnek vermek gerekirse,  2017 yılı sonu itibarıyla Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’ye Doğrudan Yabancı sermaye gittiğinde 24 milyar dolar ve yüzde 16.1’lik pay ile Hollandalı kurumlar açık ara birinci sırada yer almaktadırlar. Hollanda’yı 11.5 milyar civarında bir toplam doğrudan yabancı yatırım girişiyle ve yüzde 7.6’lık pay ile ABD takip etmektedir. Ancak diğer bir açıdan da bakacak olursak Hollanda’nın yurtdışına yapmış olduğu doğrudan yabancı yatırımlarda Türkiye’nin almış olduğu pay sadece yüzde 2.0 civarındadır. Bu rakamları sadece bir hususta bir örnek olmak üzere verdim size. Özetle her konuda daha ortada harekete geçirilebilecek çok büyük bir potansiyel bulunmaktadır.
“Zira her iki ülkenin de işbirliğini geliştirilebilmesi yönünde büyük avantajları söz konusudur. Sözgelimi en başta göze çarpan bir unsur olarak, Hollanda stratejik konum açısından Avrupa’da en kazançlı tüketici pazarlarının yüzde 95’ine 24 saat mesafededir ve Avrupa’nın lojistik ve network merkezidir. Stratejik konumunun yanı sıra,   gerek teknik anlamda gerekse hukuksal anlamda gelişmiş altyapısı ile sekiz binden fazla uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapmakta ve gayrisafi milli hasılasının yüzde 50’sini yabancı kaynaklardan temin etmektedir. Özetle ifade etmek gerekirse, Hollanda ülke olarak sadece doğrudan yabancı yatırım yapan bir ülke değil,  aynı zamanda,  yoğun miktarda doğrudan yabancı yatırım da çeken bir ticaret merkezi konumundadır. İki kıta arasında bir köprü olması, tarihi İpek Yolu’nun en stratejik konumlarından birisi üzerinde yer alması gibi unsurları göz önüne aldığınızda, Türkiye’nin avantajları da gayet açıktır. O zaman da doğal olarak bu potansiyeli daha nasıl geliştirmeli diye sormadan edemiyor insan.
“HTTO da bu misyon ve vizyonla hareket eden bir kuruluş. HTTO, Hollanda ve Türkiye’de yerleşik özel ve kamu kuruluşlarının ticari ve ekonomik aktivitelerinin, belirlemiş oldukları kurumsal hedefler doğrultusunda ilerlemelerinde katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir kurumdur.  Her iki ülke hakkındaki iş kültürü ile ilgili hususlarda ve ilaveten endüstriyel, teknik, teknolojik, ticari, hukuki ve sektörel konularda destek verme adına Türk ve Hollanda iş dünyasına hizmet etmektedir. Kurum olarak her biri teknoloji, finans, hukuk vb. gibi farklı konularda ve farklı sektörlerde uzman ekibimiz ve de anlaşmalı çözüm ortaklarımızla; hemen her çeşit sektörde faaliyetlerini sürdüren kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının, sektörel bazda meslek odalarının, ekonomik ve ticari çalışmalarında, sektörel bilgi ışığında daha sağlam ve daha güçlü adımlar atmalarına, geniş iletişim ağımız vasıtasıyla (gerektiğinde)  gerek yerel gerekse uluslararası teşvik ve destek imkânlarından da yararlanarak stratejik hedeflerine ulaşabilmelerinde, özgün çözümler üreterek destek vermekteyiz. Özetle ifade etmek gerekirse, her iki ülke arasındaki işbirliği imkânlarını, ekonomik ve ticari fırsatlara dönüştürebilmek için yoğun çaba sarf etmekteyiz.
“Türk ve Hollandalı iş dünyasına bu hizmetleri sunarken tarafımıza talepler başlıca iki şekilde gelmektedir. İlk tipte,  Türk ve Hollandalı iş dünyası temsilcileri talep ettikleri hizmeti alabilmek için,  iletişim bilgilerimiz üzerinden bizlerle temasa geçerek talepte bulunmaktadırlar. Talepler genel bilgileri içeriyor ve HTTO arşivlerinde bulunuyorsa, herhangi bir ücret ödemeden bu bilgileri iş dünyası ile paylaşıyoruz. Ancak, şahsa ya da firmaya özel, örneğin, pazar araştırması gibi belli spesifikasyonlara sahip iş/yatırım ortağı temini vb. gibi özel uzmanlık gerektiren talepler olursa, tabii ki masrafları talibinden tahsil ederek, uzman çözüm ortakları kanalıyla hizmet vermek de mümkün. İkinci tipte ise  sektörel meslek odalarını, ilgili üniversite araştırma merkezlerini vb., bizzat ziyaret ederek taleplerini dinliyor ve çözümler üretiyoruz, ki biz buna proaktif yöntem adını veriyoruz.”
HTTO olarak yüz yüze görüşmelerin ikili kurumlar arasında daha aktif bir rol oynadığına değinen Emre, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Örneğin, son dönemde her iki ülke arasındaki siyasi gerginliğin atlatılması ve yumuşama ortamına geçilmesine paralel olarak, bizlerde stratejik olarak, ekonomik ve ticari anlamda proaktif yönteme daha ağırlık vermiş durumdayız. Örneğin son bir ay içinde çeşitli Hollanda Meslek Odaları, KOBİ Birlikleri vb. kuruluşlarla yüz yüze toplantılar yaparak onların görüş ve önerilerini de dinledik. Yine 10 Ağustos’tan,  Ağustos sonuna kadar olan dönemde de Uluslararası Projeler ve İş Geliştirme Koordinatörümüz ve çözüm ortaklarımızdan biri olan Green & Black International Başkan Vekili Sayın Adnan Büyükbilgin’de İstanbul, Ankara, Samsun ve zaman anlamında mümkün olabilirse Kayseri illerinde çeşitli sektörel meslek odalarını, borsaları, üniversite araştırma merkezlerini, kamu ve özel teşebbüs kurumlarını ziyaret edecek.  Özetle talepleri bizzat yerinde gözlemleyecek ve de kurumsal hedeflerine ulaşmada bizden talep ettikleri hususlarda ne tür çözümler üretebileceğimiz/önerebileceğimiz ve de hangi hususlarda ne tür yardımcı olabileceğimiz konularında görüş alışverişinde bulunacaklardır.
“Takdir edersiniz ki uluslararası İşbirliği denildiğinde,  pratikte ülke dışında yerel ortak bularak distribütörlük anlaşmaları yapmaktan, yurtdışında iştirak/ofis/şube açmaya; lisanslı üretim işbirliğine girmekten,  yerli ve/veya yabancı ortaklarla yurt içi veya yurtdışında ortak teşebbüsler kurmak ve/veya ortak yatırımlar yapmaya ve hatta  şirket birleşmelerine kadar, değişik uluslararası iş birliği  çeşitlerine ve uygulamalarına rastlamak mümkündür. Bu nedenle zaman zaman kurumlarla yüz yüze görüşerek konuları karşılıklı irdelemek ve kurumun/kurumların hedef ve stratejilerine uygun iş modellerini karşılıklı istişare ederek geliştirip önermek daha etkin bir yöntem olmaktadır. Ve bizlerde HTTO olarak, yukarda da değindiğim gibi, bilhassa bu dönemde, ekonomik ve ticari anlamda proaktif çalışmalara daha ağırlık vermiş durumdayız. Kurumumuz herhangi bir spesifik sektör ayrımı gözetmeksizin her türlü işbirliği imkanlarında, gerek hukuki, gerek mali ve gerekse teknolojik anlamda her türlü desteği sunabilmektedir.” (Fotoğraflı)

 

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/amp/htto-emre-isbirligi-imkanlari-icin-yogun-cab-40916049

Hollanda ve Türkiye ortak açıklaması

11 Temmuz tarihinde Türkiye ve Hollanda Dışişleri Bakanları Brüksel’deki NATO Zirvesi marjında görüşmüşlerdir. Bakanlar Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulmasına sebebiyet veren, 2017 Mart ayında vuku bulan üzüntü verici olayları ele almışlardır. İki Bakan Türkiye ve Hollanda’nın birçok ortak çıkara sahip iki dost ve NATO müttefiki ülke olduklarının altını çizmişlerdir. İki ülke 400 yılı aşkın süredir yakın ilişkiler sürdürmüşlerdir, halen 60 yılı aşkın süredir NATO müttefikidirler ve aralarında kayda değer ticaret ve yatırım ilişkileri bulunmaktadır. İki Bakan Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ülkelerinin hazır olduklarını beyan etmişlerdir. Göç, terörle mücadele ve ekonomik işbirliğini ilerletme gibi birçok konuda iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin öneminin altını çizmişlerdir.

NATO Zirvesindeki bu olumlu görüşmeyi takiben iki Bakan birbirleriyle tekrar temasa geçmek için inisiyatif almışlardır. Hollanda Dışişleri Bakanı Türkiye Dışişleri Bakanına bir mektup göndermiş, ve Türk Dışişleri Bakanı Hollanda Dışişleri Bakanını telefonla aramıştır. Bu telefon görüşmesinde iki Bakan Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır.

Bu doğrultuda, Bakanlar Ankara ve Lahey Büyükelçilerinin kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda uzlaşmışlardır. Bakanlar ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanının 2018’in ikinci yarısında Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunması hususunda anlaşmışlardır

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürümüz Hollanda’daki Bursiyerlerimizle Buluştu

Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Doç. Dr. Semih AKTEKİN, 1416 sayılı yasa kapsamında MEB tarafından sağlanan bursla Hollanda’nın değişik üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerle bir araya geldi. Lahey büyükelçiliğinde gerçekleşen toplantıya Lahey Büyükelçiliği Eğitim Müşavir vekili Emrullah Akgündüz ve Eğitim Müşavirliği sekreteri Ayşe Büyükbilgin de katıldılar. Toplantıya katılan öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgiler verdiği toplantıda genel müdürümüz Semih Aktekin de yurtdışında bulunan öğrencilerimizden Bakanlığımızın beklentilerini dile getirdi. Bulundukları ülkelerde sadece kendi alanlarıyla ilgili çalışmalar yapmakla kalmayıp, ilgili ülkenin tarihi, kültürü, edebiyatıyla ilgili temel eserler okuyup bu alanlarda da bilgilenmeleri gerektiğinden bahseden genel müdürümüz ayrıca ilgili ülkedeki müzelerin ve tarihi yerlerin ziyaret edilmesi, kültür ve sanat faaliyetlerinin takip edilmesinin önemine değindi.  Tez konuları belirlenirken ilgili ülkelerden bilgi transferi açısından Türkiye’yle ilgili konular çalışmak yerine bulunulan ülkedeki bilgi birikimini Türkiye’ye aktaracak konuları seçmenin önemine değindi.

Genel müdürümüz ziyaret kapsamında Lahey Büyükelçimiz Sadık ARSLAN ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Hollanda’daki Türklerin eğitim sorunları ele alındı. Büyükelçimiz Hollanda’daki Türk nüfusun eğitim konusunda çok bilinçli olduğunu ve farklı alanlarda üniversite okuyan Türk kökenli vatandaş sayısının diğer Avrupa ülkelerine göre daha fazla olduğunu belirtti.  1416 sayılı yasa kapsamında Hollanda da sadece 13 öğrenci bulunduğuna işaret eden büyükelçimiz, Hollanda’daki üniversitelerde İngilizce eğitim verildiğini ve bu üniversitelerin dünya sıralamalarında çok iyi yerlerde bulunması ve öğrenim ücretlerinin de daha uygun olması nedeniyle İngilizce eğitim görmek isteyen bursiyerlerin ABD veya İngiltere’deki vasat üniversiteler yerine dünya sıralamasında çok daha iyi yerlerde bulunan Hollanda üniversitelerinde eğitim görmeye teşvik edilmeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak: http://yyegm.meb.gov.tr/www/genel-mudurumuz-hollandadaki-bursiyerlerimizle-bulustu/icerik/126#

Hollanda’ya yapılan ihracat

Hollanda’ya yapılan ihracat ilk beş aylık dönemde yüzde 43.8 artış gösterdi

Türkiye ekonomisinin 1980’li yılların başında dışa açılmasından sonra gelişme gösteren Türkiye – Hollanda arasındaki ticari ilişkiler 2017 yılında 3.864,7 milyon dolar ihracat ile en yüksek seviyeye ulaştı. AB ile Türkiye arasında 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması ile birlikte diğer Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi sanayi ürünleri ticaretinde uygulanan gümrük vergileri kaldırılmış ve bu durum iki ülke arasındaki ticaretin her geçen yıl artmasını sağlamıştır.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaret hacmi, hem ihracat hem de ithalattaki artışlarla devamlı bir artış trendi içerisindedir. 2015 yılından bu yana Hollanda-Türkiye arasındaki dış ticarette ülkemiz lehine  dış ticaret fazlası gerçekleşmektedir.

 

Yılın ilk beş aylık döneminde yüzde 43.8 artışla 2.093,9 milyon dolara çıkmıştır.

Türkiye’nin Hollanda’ya yapmış olduğu ihracat 2017 yılının ilk beş aylık döneminde 1.455,9 milyon dolar olarak gerçekleşirken 2018 yılının aynı döneminde ise bu rakam yüzde 43.8 artışla 2.093,9 milyon dolara çıkmıştır.

Hollanda’dan yapılan ithalat oranları ise 2017 yılının ilk beş aylık döneminde 1.369,8 milyon dolar olurken 2018 yılının aynı döneminde ise yüzde 13,4 artışla 1.553,8 milyon dolara yükselmiştir.

 

Türkiye-Hollanda Dış Ticaret Değerleri

(Kaynak: TÜIK)

 

Son beş yılın ihracat değerleri (Milyon $)

Yıllar                     İhracat                  Değişim %           Genel İhracat Payı

2013                       3.538,0                  9,1                          2,33

2014                       3.458,7                 -2,2                        2,19

2015                       3.154,9                  -8,8                        2,19

2016                       3.589,4                  13,8                        2,52

2017                       3.864,7                  7,7                          2,46

 

Son beş yılın ithalat değerleri (Milyon $)

Yıllar                     İthalat                   Değişim %           Genel İthalat Payı

2013                       3.363,6                  -8,1                        1,34

2014                       3.564,4                  6,0                          1,47

2015                       2.914,4                  -18,2                      1,41

2016                       3.014,8                  3,4                          1,52

2017                       3.747,6                  24,3                        1,60

 

 

Ahmed Hüsrev Uç – HTTO

 

 

Hollanda Türkiye Ticaret Odası (HTTO), Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHIKA) ile birlikte işbirliği protokolü imzalandı.

Ticari ilişkileri güçlendirmek, Türkiye ve Hollanda arasında köprü vazifesini üstlenerek her iki ülke arasında yer alan sektörler ve bu sektördeki firmalar için yeni fırsatlar yaratarak, daha güçlü ticari ilişkiler kurulmasına öncülük etmek parolasıyla Hollanda Türkiye Ticaret Odası (HTTO), Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO)  ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHIKA) ile birlikte işbirliği protokolü imzalandı.

Ticaret alanında etkin bir işbirliğinin kurulması, desteklenmesi ve geliştirilmesi için düzenlenen protokol törenine HTTO Başkanı Ethem Emre, Hollanda Kraliyeti Büyükelçilik Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Derya Kaplan, KTSO Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AHİKA Genel Sekreter Vekili Bekir Varol, KTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri,Tarım Uzmanı  Ali Etik ve  Ticaret Geliştirme Uzmanı Bünyamin Onasya katılmışlardır.

Hollanda ve Türkiye arasında yer alan sektörler ve firmalar için yeni fırsatlar yaratarak daha güçlü ticari ilişkiler kurmanın yanısıra ticaret alanında etkin bir işbirliğinin desteklenmesi ve geliştirilmesi için Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile HTTO üyeleri ve Hollandalı firmalar arasında etkin bir iletişim sağlanmasını, Kırşehir ve Hollanda’da mevcut olan sektörel pazar bulunmasını, farklı sektörler de ikili ekonomik işbirliklerinin artması hedeflenmektedir.

Türkiye ve Hollanda arasında köprü vazifesini üstlenerek ithalat ve ihracatla ilgili en önemli adreslerden biri haline gelmeyi amaçladıklarını belirten  Hollanda Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre  “Hollanda ile Türkiye arasında ticari ve hukuki iletişimi sağlamak amacıyla yola çıktık. Hollanda ve Türkiye  arasında yer alan sektörler ve bu sektörlerde ki firmalar için yeni fırsatlar yaratarak, daha güçlü ticari ilişkiler kurulmasına öncülük ve teşvik  etmeyi arzu ediyoruz.” dedi.

Daha sonra HTTO Başkanı Ethem Emre  ve beraberindeki heyet Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan ve  Kırşehirli  yatırımcılarla biraraya gelerek imzalanan işbirliği protokolü ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiler kapsamında yapılabilecek yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Ahmed Hüsrev Uç

Kaynak

http://www.kirsehir.gov.tr/hollandadaki-isadamlarimiz-valimizi-ziyaret-etti

https://www.kirsehirtso.org.tr/KTSOTan%C4%B1t%C4%B1m/HaberAr%C5%9Fivi/tabid/2945/articleType/ArticleView/articleId/23042/KIRSEHIR-TICARET-VE-SANAYI-ODASI-HOLLANDA-TURKIYE-TICARET-ODASI-VE-AHIKA-ISBIRLIGI-PROTOKOLU.aspx

Hollanda’daki Kırşehirli işadamları Vali Akın’ı ziyaret etti

 

HTTO Başkanı Ethem Emre ve beraberindeki heyet Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ı makamında ziyaret etti.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTTO) ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHIKA) ile işbirliği protokolü imzalamak üzere şehre giden ve bir dizi temaslarda bulunan Hollanda Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre ve beraberindeki heyet Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ı makamında ziyaret etti.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Hollanda Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre ve beraberindeki heyetin yer aldığı ziyaret sırasında konuşan HTTO Başkanı Emre Türkiye ve Hollanda arasında köprü vazifesi üstlenerek dış ticaretle ilgili en önemli adreslerden biri haline gelmenin misyonları olduğunu belirtti. HTTO Başkanı Ethem Emre yapmış olduğu açıklamada “Amacımız her iki ülke arasında yer alan sektörler ve firmalar için yeni fırsatlar yaratarak daha güçlü ticari ilişkiler kurmak. Bu vesileyle Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTTO) ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHIKA) ile işbirliği protokolü imzaladık.” dedi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bu tür ziyaretlerin iki ülke arasındaki ticari ve hukuki bağı güçlendirmeye yardımcı olduğunu belirtti. Vali Akın  “Hollanda’da yaşayan Türk iş adamlarımız, iki ülke arasında köprü vazifesi üstlenerek dış ticaretin canlanmasına, ülkeler arasındaki sektörel faaliyetlerin daha güçlü seviyeye gelmesine katkıda bulunmaktadırlar. Yurt dışında yaşayan hemşehri iş adamlarımızı Kırşehir’e yatırım yapmaya teşvik edecek çalışmalarda bulunulmasını önemsiyoruz. İlimizin ticaretini diri tutmak, ihracatını arttırmak temel amaçlarımızdan birisidir.” açıklamasını yaptı.

HTTO Başkanı Ethem Emre ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali İbrahim Akın çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Emre hayırlı olsun dileklerini ileterek Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası  ve Ahiler Kalkınma Ajansı ile ticaret alanında etkin bir işbirliğinin kurulması ve geliştirilmesi için projeler üreteceklerini ifade etti.

 

Ahmed Hüsrev Uç

Kaynak

http://www.kirsehir.gov.tr/hollandadaki-isadamlarimiz-valimizi-ziyaret-etti

https://www.kirsehirtso.org.tr/KTSOTan%C4%B1t%C4%B1m/HaberAr%C5%9Fivi/tabid/2945/articleType/ArticleView/articleId/23042/KIRSEHIR-TICARET-VE-SANAYI-ODASI-HOLLANDA-TURKIYE-TICARET-ODASI-VE-AHIKA-ISBIRLIGI-PROTOKOLU.aspx

Hollanda’daki Kırşehirli işadamları Vali Akın’ı ziyaret etti

 

Hollanda Türkiye Ticaret Odasından Kayseri Ticaret Odasına ziyaret

HTTO tarafından yürütülen tanıtım ve işbirliği projeleri kapsamında Hollanda Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre ve beraberindeki HTTO heyeti, Kayseri Ticaret Odası’na (KTO) ziyarette bulundu.

Yapılan ziyaret kapsamında düzenlenen programa Hollanda Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve  KTO Yönetim Kurulu Üyeleri, , Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya , HTTO heyetinden Tarım Uzmanı Ali Etik, Ticaret  Gelistirme Uzmanı Bunyamin Onasya, Hollandalı  iş adamı Peter Den Elzen, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ve TOBB Kayseri Genç Girişimler Kurulu Üyeleri katıldı.

HTTO Başkanı Ethem Emre “Ön yargıları kırmaya çalışıyoruz”

Gurbetçilerin birinci ve ikinci neslin yatırımları ülkesine, memleketine yaptığını şu an ise üçüncü ve dördüncü neslin yetiştiğini belirten HTTO Başkanı Ethem Emre “Amacımız Hollanda ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek. Bu amaçla buradayız. Bu ilişkiler çerçevesinde yapılacak çok işimiz var” dedi.

Yetişen üçüncü ve dördüncü neslin ise Türkiye’ye yabancı olduğunu vurgulayan HTTO Başkanı Ethem Emre   “Hollanda’da doğup büyüdüler. Bu nesil daha çok dedeleri, babaları öldükleri zaman miraslarını satıp parasını yaşadıkları ülkeye transfer ediyorlar. Buna tedbirler getirmemiz lazım. Hollanda’daki yeni nesli Türkiye’deki ekonomik hayatla bağdaştırmalıyız. Onlar da ülkeye yatırımlarına devam etsinler. Yoksa hem bir nesli kaybedeceğiz hem de ekonomik değerler ülkeden çıkacak. Kalkınma ajanslarına büyük iş düşüyor. Sadece yurt içinde değil yurt dışında da Türkiye’deki bölgelerin değerleri ortaya konmalı. Geçmişte bazı firmalar insanları çok mağdur etti, yatırımlar buharlaştı. Bu güveni yeniden sağlamak lazım. Bu toplantıları bu yüzden yapıyoruz. Ön yargıları kırmaya çalışıyoruz.” açıklamasını yaptı.

 

KTO Başkanı Ömer Gülsoy “Kayseri’nin ticaret içindeki payı 23 milyon dolar ile son derece düşüktür”

HTTO Başkanı Ethem Emre ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy; “ Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişki yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Karşılıklı ticaretin artırılması için tüm siyasi gelişmelerden etkilenmeden daha yakın ilişki kurarak birbirimizi daha iyi tanımalıyız diye düşünüyorum.  Son 4 yılda Hollanda ile dış ticaretimiz 3 milyar doları aşmış, ihracat ve ithalat dengeli bir şekilde 2017’de 4 milyar dolara ulaşmıştır. Kayseri’nin bu ticaret içindeki payı ise yaklaşık 23 milyon dolar ile son derece düşüktür. Bu rakamları artırmak bizlerin elinde diye düşünüyorum.” dedi.

Bu kapsamda Kayseri Ticaret Odası üyeleri ve Hollandalı firmalar arasında ticaret ve işbirliklerinin yapılması ve geliştirilmesi amacıyla ticari ve sinayi alanlarda istişarelerde bulunulması gerektiğini belirten KTO Başkanı Ömer Gülsoy “Ticaret ve iş ilişkilerinin oluşturulması amacıyla Yeni yatırımların desteklenmesi için ihtiyaç halinde bilgi alışverişinde bulunmalıyız. Karşılıklı ekonomik ilişkileri sağlamlaştırma adına Kayseri’de veya Hollanda’da seminer, konferans ve eğitim gibi organizasyonlar düzenlemeliyiz. Ziyaretinizi İlişkilerimizin daha da hızlanması için bir fırsat olarak gördüğümü belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Programda Kayseri ve Hollanda arasındaki ekonomik ilişkiler ve fırsatlar değerlendirilirken, Kayseri’nin Hollanda’ya daha çok alüminyum, demir çelik ve mobilya ihraç ettiği belirtildi.

 

Ahmed Hüsrev Uç – HTTO

Kaynak

Hollanda Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre ve beraberindeki heyet, Kayseri Ticaret Odası'na ziyarette…

Geplaatst door Kayseri Ticaret Odası op Vrijdag 29 juni 2018

http://www.hurriyet.com.tr/hollandali-isadamlarindan-baskan-gulsoya-ziyar-40881705

HOLLANDA – KAYSERİ TİCARET KÖPRÜSÜ KURULUYOR

http://www.haberturk.com/kayseri-haberleri/15832142-hollanda-turkiye-ticaret-odasindan-ktoya-ziyaret

http://kayserito.org.tr/hollanda-turkiye-ticaret-odasindan-kto-ya-ziyaret_Baskanlik_4370_17.html

https://www.cnnturk.com/yurttan-haberler/kayseri/hollandali-isadamlarindan-baskan-gulsoya-ziyaret

http://www.kayso.org.tr/haber/11028/hollandadan-kaysoya-isbirligi-ziyareti.html

http://www.kayserihaber.com.tr/haber/kto-baskani-gulsoy-33463.html

 

Hollanda’ya Ticari Ziyaret

Hollanda’da tatil yapan ve güzelliklerini görme fırsatını yakalayanlar ilerleyen zamanlarda oturum başvurusunda bulunup Hollanda’ya  yerleşmeyi ve iş kurmayı düşünüyorlar.

Türk vatandaşlarının (kırmızı ve yeşil pasaport hamili olanlar hariç) Hollanda’yı ziyaret edebilmeleri için vize almaları zorunludur.  Hollanda’ya iş nedeniyle gelecek olan işadamlarının, Ankara’daki Hollanda Büyükelçiliği ya da İstanbul’daki Hollanda Konsolosluğuna başvurarak, ticari vize almaları gerekmektedir.

Seyahat

Schiphol Havalimanı,  Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a 17.5 km mesafede bulunan dünyanın en büyük havalimanlarından birisidir. Dünyanın 230 noktasına ulaşım sağlayan Schiphol Havalimanı 2017 yılında 68.5 milyon yolcuyu  ağırlamıştır. Rotterdam The Hague Havalimanından ise charter seferler gerçekleştirilmektedir. Bunların yanısıra ülkede  Groningen, Eindhoven ve Maastricht Aachen Havalimanları mevcuttur.

Hollanda, coğrafi konumu itibariyla ılıman bir deniz iklimine sahiptir. Ortalama sıcaklık, yazın 16, kışın ise 3 derecedir. En fazla yağış, sonbahar aylarında görülmektedir.

Hollanda’da, Lahey’deki  Büyükelçiliğimizin yanısıra, Türk nüfusunun en yoğun olduğu Rotterdam ve Deventer şehirlerinde de Başkonsolosluklar bulunmaktadır.

Vize İşlemleri

Türk işadamları vize konusunda pekçok sorunla karşılaşmaktadır. Bunların başında, vize işlemlerinin uzun zaman alması ve istenen belgelerin çokluğu; vize verilmeme nedeninin yazılı ya da sözlü olarak kendilerine bildirilmemesi gelmektedir.  Daha önce ki dönemler de vize alınmış olmasına karşın, daha sonra yapılan bir başvuruda vize verilmemesi, grup halinde fuara katılan aynı şirket çalışanlarının bazılarına vize verilmemesi yada kısa süreli vize verilmesi gibi sorunlar bulunmaktadır.

Ticari vize alımı konusunda gerekli belgeler arasında, Hollandalı firmadan alınacak bir davet yazısı da talep edilmektedir

Turuncu Halı

Hollanda Hükümeti ticari vize alımının kolaylaştırılması amacıyla 2008 yılında, ‘Turuncu Halı’ isimli bir uygulama başlatmıştır.

Bu uygulamadan yararlanabilecek olan kuruluş ve şirketler

Hollanda menşeli kuruluş ya da şirketlerin şubeleri; Hollanda’daki bir kuruluş ya da şirketin kurucuları; Hollanda menşeli bir kuruluş ya da şirket ile en az iki yıl süreli işbirliği anlaşması olan Türk kuruluş ya da şirketleri ile Hollanda menşeli kuruluş ya da şirketler ile son iki yıl içinde gerçekleştirilen işbirliğini belgeleyen Türk kuruluş ya da şirketleri.

Turuncu Halı Uygulaması kapsamında vize müraacatı için gerekli belgeler:

– Ticaret sicil belgesi kaydı

– Şirket antetli kağıdı kullanılmış bir başvuru yazısı,

– Şirket hakkında genel bilgi;

– Seyahat esnasında yapılacak yol, konaklama diğer tüm  masrafları şirketin üstlendiğini belirten bir teminat yazısı

– Seyahat edecek olan şirket çalışanlarının listesi

– Şirketin uygunluk kriterlerini sağladığına dair belge;

– Niyet mektubunu imzalama yetkisine sahip kişinin imza örneği ile üzerinde yetkili kişinin imzasının bulunduğu, kişiye ait pasaport fotokopisi

Turuncu Halı Uygulamasının işadamlarımıza sağladığı kolaylıklar şu şekilde sıralanabilir,

Hollanda’ya sıklıkla seyahat eden kişilerin, Büyükelçilik ya da Konsolosluğa şahsen başvurma zorunluluğunu kaldırmak; vize başvurusu gereği daha az belge istenmesi; vize başvurusu ve gerekli belgelerin posta yoluyla iletilebilmesi; Hollanda’ya sık seyahat eden kişilere daha uzun süreli (beş yıla kadar) ve çok girişli vize verilmesi.

 

Ahmed Hüsrev Uç – HTTO